İnsan bilinci hiçbir zaman doğadan daha güzel, daha yalın ve daha dolaysız bir buluş gerçekleştirmeyecek; çünkü doğanın buluşlarında hiçbir eksiklik olmadığı gibi hiçbir fazlalık da yoktur.

Leonardo Da Vinci

Video

Reklam, tanıtım filmleri ve sosyal medya video içerikleri...