"İnsan bilinci hiçbir zaman doğadan daha güzel, daha yalın ve daha dolaysız bir buluş gerçekleştirmeyecek; çünkü doğanın buluşlarında hiçbir eksiklik olmadığı gibi hiçbir fazlalık da yoktur."

Leonardo Da Vinci

Kurumsal Kimlik

Amblem/Logo

Yazı Karakterleri

Basılı Evraklar

Promosyon Ürünleri

Kurumsal Kimlik Kılavuzu